BYCZKI HEREFOR

Odsadkami u bydła mięsnego nazywamy cielęta odsadzone od matki, w wieku około 6 – 8 miesięcy. Cielaczki odsadzone od matki nie pobierają już mleka i przechodzą na żywienie paszami stałymi. Chętnych na czystorasowe odsadki hereford jest wielu, a szczególnie mocno poszukiwane są byczki hodowlane. Ofertę kierujemy przede wszystkim do hodowców bydła mięsnego, ale nasze byczki równie dobrze spełnią się w roli zwierząt towarzyszących np. w gospodarstwach agroturystycznych.

CZYSTORASOWE ODSADKI HEREFORD W ZGODZIE Z RYTMEM NATURY

Posiadamy na sprzedaż odsadki hereford od krów wypasanych na ogromnym obszarze łąk i pastwisk ekologicznych. Całe stado objęte jest opieką i kontrolą Polskiego Związku Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego. W naszej ofercie sprzedażowej znajdują się wyselekcjonowane sztuki, cechujące się bardzo dobrą zdrowotnością i wysoką wydajnością ubojową. Dbamy o jakość materiału hodowlanego i staramy się zapewnić jak najlepsze warunki odchowu młodzieży. Herefordki są wspaniałymi, troskliwymi matkami, bardzo dobrze odchowują potomstwo i pomimo braku rogów, potrafią skutecznie bronić cielaczki przed drapieżnikami. Po więcej informacji na temat naszej hodowli i gospodarstwa zapraszamy do kontaktu telefonicznego.

CO DECYDUJE O POPULARNOŚCI BYCZKÓW HEREFORDÓW?

Herefordy są najbardziej popularną rasą bydła mięsnego na świecie. Jest to bydło wcześnie dojrzewające, średniego kalibru. Waga buhajów hodowlanych wynosi około 900 kg, a krów – 600 kg. Pierwsze wycielenia następują już między 24 a 27 miesiącem życia. Waga urodzeniowa buhajków wynosi 36 kg, a jałóweczek 33 kg. Wielką zaletą herefordów jest ich bardzo duża umiejętność adaptacji do surowych i zmiennych warunków klimatycznych oraz ekstensywnego systemu żywienia. Osiągają bardzo dobre rezultaty przyrostów na łąkach z ubogą roślinnością oraz na nieużytkach. Można je wypasać na niewykorzystanych łąkach z dostępem do wody. Odsadki hereford charakteryzuje wysoka płodność oraz niska śmiertelność cieląt. Więcej na temat powstania, historii i charakterystyki rasy hereford możesz dowiedzieć się z naszego artykułu o charakterystyce rasy hereford.

DLACZEGO WARTO ROZPOCZĄĆ HODOWLĘ I CHÓW ODSADKÓW RASY HEREFORD?

Odsadki mięsne hereford bardzo dobrze wykorzystuje paszę oraz ma niskie wymagania żywieniowe, co pozwala znacząco obniżyć koszty produkcji.

W wyniku rosnącego zainteresowania rasami mięsnymi, hodowcy poszukują dobrego materiału z udokumentowanym pochodzeniem.

Byczki hereford są chętnie używane w krzyżowaniu towarowym z bydłem mlecznym z zachowaniem łatwości wycieleń.

Stale rośnie popyt na czystorasowe byczki hodowlane. Spora grupa hodowców bydła mlecznego oraz producentów mleka coraz częściej przestawia się na mięsny kierunek produkcji, stosując np. krzyżowanie wypierające.

Niskie wymagania bytowe i paszowe wpływają na zmniejszenie nakładów inwestycyjnych.

W wyniku krótkiego okresu osiągania dojrzałości znacząco skraca się cykl produkcyjny. Więcej przeczytasz w naszym artykule o tym dlaczego warto wybrać rasę hereford?

ZALETY WOŁOWINY GRASSFED

Metoda chowu bydła ma ogromny wpływ na zawartość w mięsie witamin, minerałów oraz wielonienasyconych kwasów tłuszczowych. W wołowinie grassfed jest ich kilkakrotnie więcej, niż w tej z hodowli przemysłowych. Mięso z hodowli ekologicznej charakteryzuje się idealnym stosunkiem kwasów Omega 3 do Omega 6. Zawarte w wołowinie grassfed kwasy Omega 3 są budulcem naszych komórek, działają przeciwzapalnie, budują odporność organizmu, wpływają na pracę układu sercowo-naczyniowego i biorą udział w rozwoju układu nerwowego. Wypasanie krów na trawie gwarantuje im zdrowe i szczęśliwe życie, a konsumentom wybitne walory smakowe i wartość odżywczą wołowiny kulinarnej. Herefordy łatwo adaptują się do zmiennych warunków klimatycznych, a brak stresu jest czynnikiem sprzyjającym harmonijnemu rozwojowi i uzyskiwaniu dobrej jakości wołowiny. Ponadto ekologiczny chów jest metodą wpływającą pozytywnie na zachowanie bioróżnorodności i przeciwdziałającą dezertyfikacji gleby.

HODOWLA BYCZKÓW HEREFORD JEST MOŻLIWA WŁAŚCIWIE W KAŻDYCH WARUNKACH

Tym właśnie wyróżnia się hereford na tle innych popularnych w Polsce ras mięsnych. W naszych warunkach byczki mięsne hereford można utrzymywać w systemie wolnym przez cały rok, wystarczy im odpowiednia powierzchnia pastwisk oraz zadaszona wiata na zimowe miesiące. Przed silnym wiatrem i mrozem chroni je pokrywa włosowa. W naszym gospodarstwie krowy od wiosny do jesieni jedzą trawę, zioła oraz to, co znajdują w swoim otoczeniu. Bydło na wolnym wybiegu może swobodnie przemieszczać się i wybierać to, czego organizm aktualnie potrzebuje. W zimie nasze byczki żywią się wyłącznie sianem i sianokiszonką z naszych ekologicznych łąk.

PODSTAWY PRACY HODOWLANEJ

Wybór osobników do kojarzeń jest kluczem do sukcesu w budowaniu przyszłych pokoleń bydła hereford hodowanego w naszym gospodarstwie. Mamki naszych byczków hereford wychowały się na ekologicznej trawie i od pierwszych chwil życia otrzymały od nas najlepszą opiekę. Dzięki dobrej genetyce, zbilansowanemu żywieniu, utrzymaniu na wolności oraz sprawnemu zarządzaniu stadem uzyskujemy satysfakcjonujące wyniki. Przez kilka lat naszej pracy hodowlanej dochowaliśmy się bardzo jakościowego pod względem materiału genetycznego stada bydła hereford. Skupiamy się przede wszystkim na doskonaleniu genotypu i fenotypu kładąc nacisk na poprawę cech pokroju i parametrów produkcyjnych.

ROLA MLEKA MATKI W PROCESIE WZROSTU I ROZWOJU CIELĄT

Podstawą prawidłowego wzrostu i rozwoju cieląt jest siara oraz mleko matki. Jego wysoka wartość i gęstość odżywcza sprawia, że cielaki cieszą się doskonałym zdrowiem. W dalszym etapie rozwoju nasze łąki zapewniają wysokiej jakości ekologiczną paszę dla buhajków przez cały okres ich wzrostu.

SOCJALIZACJA OD PIERWSZYCH CHWIL ŻYCIA

Od samego początku utrzymujemy bliski kontakt z naszym stadem, dzięki czemu bydło jest łagodne, zrównoważone i nie przejawia agresji w stosunku do ludzi. Nasze bydło nie jest płochliwe, gdyż cielaczki od pierwszych chwil życia spotykają ludzi i oswajają się z nimi. Ta cecha odsadków z naszego gospodarstwa zapewnia spokój w hodowli, bezproblemową obsługę i ułatwia codzienną pracę przy stadzie.

DLACZEGO WARTO WYBRAĆ BYCZKI HEREFORD Z HODOWLI EKOLOGICZNEJ BIOTAURUS?

Całoroczny wychów cielaczków hereford w stadzie na wolnym wybiegu przekłada się na ich wysoką zdrowotność. Dobre zdrowie i kondycja naszych byczków wpływa na krótki okres ich opasania, w wyniku którego wyrastają na pięknie zbudowane, jakościowe buhaje. Nasze buhajki wyróżnia doskonały pokrój, świetne umięśnienie wszystkich partii ciała i wysokie dzienne przyrosty. Warto dodać, że w naszej hodowli przejście cielaków z mleka na żywienie paszami stałymi przechodzi bezstresowo i samoczynnie, gdyż układ pokarmowy jest wystarczająco rozwinięty i przystosowany do skutecznego korzystania z pasz objętościowych, które są najefektywniejsze w dalszej fazie opasu buhajów mięsnych. Nasze odsadki hodowlane jest bardzo dobrą inwestycją, ze względu na niewielkie nakłady pracy i niskie koszty utrzymania przy wysokich cenach zbytu.

EFEKTYWNY OPAS BYKÓW

Ilość oraz jakość pozyskanego od byków mięsa jest wskaźnikiem efektywności ich opasu. W tym aspekcie byczki hereford znacząco wyprzedzają wydajnością najczęściej spotykane w Polsce mięsne rasy bydła. Przy chowie ekstensywnym cielaki hereford przewyższają przyrostami bydło innych ras mięsnych, mających wyższe wymagania bytowe i paszowe, takich jak limousine czy charolaise. Wpływ na wysoką cenę zbytu buhajów hereforda ma ich wydajność rzeźna, która wynosi standardowo 62-65% (choć przy intensywnym opasie mogą osiągnąć nawet do 70% wydajności), a byk tej rasy osiąga optymalną masę ubojową średnio w 30 miesiącu życia.

HODOWLA EKOLOGICZNA JEST ALTERNATYWĄ DLA HODOWLI KONWENCJONALNEJ

Hodowla ekologiczna pozwala na uzyskanie wysokiej jakości, zdrowego produktu z jednoczesnym zachowaniem dbałości o ochronę środowiska naturalnego. Hodowla bydła mięsnego w Biotaurus koncentruje się na jak największym wykorzystaniu powierzchni łąk i pastwisk. Nasze stado jest wypasane od wiosny do późnej jesieni, a zimą karmione jest zebranym w lecie sianem i sianokiszonką. Rasa hereford jest ceniona ze względu na bardzo dobre wyniki opasania paszami objętościowymi, będącymi najtańszym i najlepszym pożywieniem. Mięso pochodzące od krów wypasanych na użytkach zielonych wyróżnia się dłuższym życiem komórek mięsa. Wołowina grassfed ma ładny kolor i zapach, jest krucha, soczysta i wyróżnia się zawartością tłuszczu śródmięśniowego, czyli marmurkowatością.

Z MOCNYCH, ZDROWYCH I DOBRZE ODŻYWIONYCH CIELĄT WYRASTAJĄ DORODNE BYKI HEREFORD.

Dobre genetycznie buhajki ze świetnym pochodzeniem są bardzo dobrą inwestycją. Byczki z naszej hodowli są wolne od chorób zakaźnych – regularnie poddawane są kontrolom stanu zdrowia. Ponieważ cielęta rodzą się tylko raz w roku, oferta odsadków rasy hereford jest niestety ograniczona. W celu zarezerwowania odsadków przed odbiorem, zapraszamy do skontaktowania się z nami. Mogą Państwo wybrać dla siebie odpowiednie sztuki ze stada. Możemy zaoferować pomoc w zorganizowaniu transportu. Jesteśmy również otwarci na inne formy współpracy. Zapraszamy do negocjacji.

DOBRZE ODCHOWANE ODSADKI SĄ PRZYSZŁOŚCIĄ KAŻDEGO STADA

Zakup odsadków z naszego gospodarstwa gwarantuje wzrost zysków z hodowli, gdyż rynek oferuje wysokie ceny za dobre buhaje mięsne rasy hereford oraz stale ich poszukuje. Chętnie również udzielimy Państwu wsparcia merytorycznego przy stawianiu pierwszych kroków w hodowli oraz na dalszych etapach jej rozwoju.


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *